Z nařízení vlády ČR - zrušení kulturních akcí do odvolání

Z nařízení vlády ČR - zrušení kulturních akcí do odvolání

Spolek Divadélko U Zvonu, z. s. v reakci na mimořádné vládní opatření přerušuje až do odvolání veškerou svou produkci a zkoušky souboru.

Z důvodu vládního zákazu všech sportovních, kulturních, náboženských i uměleckých akcí s účastí nad 100 osob jsme až do odvolání nuceni zrušit veškerou veřejnou produkci.

Představení pro školy dne 23.3.2020 je zrušeno.

Všechna další plánovaná představení a akce souboru pro veřejnost zatím oficiálně zrušeny nejsou. O vývoji situace vás budeme průběžně informovat na webových stránkách a sociálních sítích.

Rádi bychom rodiče našich členů a diváky v této nepříjemné a neočekávané situaci poprosili o shovívavost. V případě oficiálního zrušení představení se vám budeme snažit nabídnout náhradní termín v době, kdy to bude vzhledem k situaci vhodné.

V případě zájmu o další informace kontaktujte spolek na emailu info@divadelkouzvonu.cz

Za spolek Divadélko U Zvonu, z. s.,
vedení souboru